Picture
Baksay Sándor
Kunszentmiklósi gimnázium öregdiákjainak társasága
A Baksay Sándor Református Gimnázium és Általános Iskola és jogelődjei (továbbiakban Gimnázium) keretében érettségizettek megalakítják a Kunszentmiklósi Gimnázium Öregdiákjainak Társaságát (továbbiakban Társaság), amely a korábbi hasonló kezdeményezések és tevékenységek jogutódjaként működik. Társaságunk célja összefogni a Gimnáziumban érettségizetteket, fenntartani kötődésüket egykori iskolájukhoz, továbbá ápolni az öregdiákok klasszikus hagyományait és az évek során kialakított helyi szokásait. Kiemelt feladatunknak tekintjük segítséget nyújtani – különböző formában és módon – a tanulóknak, főként támogatni a gimnáziumi előmenetelüket.
Laptop Image
Öregdiákok

Futóverseny